RUS | EST
Soovitused dekoratiivkivi paigaldamiseks.

1. Töövahendid dekoratiivkivi paigaldamiseks:
 • Latt pikkusega 1,5-2 m aluspinna ebatasasuste selgitamiseks ja kaetud pinna kvaliteedi kontrolliks.
 • Mõõdulint ja pliiats mõõtude märkimiseks aluspinnale.
 • Nurgik täisnurkade kontrolliks.
 • Vesilood, nurgik, nöör horisontaalsete märklite paigaldamiseks, täisnurkade kontrolliks, töödeldava pinna märgistamiseks.
 • Naelad, kruvid isolatsioon- ja abimaterjali kinnitamiseks.
 • Raskuslood vertikaalmärklite paigaldamiseks.
 • Anum segu, segu segamise või liimi jaoks.
 • Pintsel töödeldava pinna ja kivide niisutamiseks.
 • Haamer betoonpinna ettevalmistamiseks, naelte sisselöömiseks.
 • Kellu, segukamm segu kandmiseks pinnale ja tasandamiseks.
 • Drell, kivipuurid, seade kivi lõikamiseks, kummihaamer.
2. Pinna ettevalmistamine montaažiks:

Dekoratiivne kunstkivi paigaldatakse betoon- ja tellisseintele, samuti pindadele, mis on valmistatud monoliittehnoloogiaga, krohvitud seintele, metall- või puitpindadele. Betoonist või tellistest seinale võib kivid paigaldada vahetult seguga.

Betoon- või tellissein

Vajadusel krohvitakse ebatasasuste kõrvaldamiseks

Puitpind

Kinnitatakse kiht pärgamiinpappi, seejärel krohvialune võrk

Metallpind

Puhastatakse roostest ja mustusest. Kinnitatakse krohvialune võrk

Vahtblokist pind

Töid tehakse nagu betoonpinnaga

Pinnad, mis on kaetud vana viimistluskihiga

Värvitud pindadele tehakse tihedalt sügavad täkked. Vanad viimistlusplaadid tuleb eemaldada või samuti täkkida. Vana tapeet jt. pehmed kattematerjalid eemaldatakse. Vajadusel kinnitatakse krohvialune võrk

Tehakse kõik vajalikud ettevalmistustööd sõltuvalt tööpinna olukorrast ja materjalist. „Artkiviga” kaetav pind peab olema vastupidav ja vajalikult tasane, puhastatud mustusest, tolmust, lubjast, rasvast, värvkatte jääkidest, roostest jne. Kõik nõrgalt kinnitunud krohvi- ja segutükid tuleb eemaldada. Vanad seinakatted (tapeet, vinüülplaadid jne) tuleb täielikult eemaldada. Kui pind on tolmune (vana lubikrohv, kips) või poorne, siis on soovitav pind katta spetsiaalse kruntimisemulsiooniga. Kruntimine tugevdab ja stabiliseerib alust, samuti parandab segu nakkumist tööpinnaga. Kinnitatud krohvialusele võrgule kantakse liimiv aine ja peale kuivamist alustatakse kivide paigaldamist seguga.

3. Paigaldamine:

Kui puudub kogemus seinakatte paigaldamiseks, on soovitav märgistada seinad ja kattekivid laotada horisontaalsele abipinnale. Seina märgistamine teha horisontaalmärkeliga mitte üle 50 cm sammuga. See abiprotseduur aitab vältida ridade äravajumist paigaldamisel. Eelladumine abipinnale aitab saada dekoratiivkivi optimaalse värvide lahenduse ja tagab, et ei tekiks kontrastseid värvilaike, samuti aitab leida erikujuliste kivide parima ühilduvuse.
Kivide paigaldamist on soovitav alustada ülalt alla selleks, et liimsegu, millega kivid seinale kinnitatakse, ei satuks juba paigaldatud kividele. Esmalt kinnitatakse seinale nurgaelemendid. Nendel on pikk ja lühike külg ning soovitav on paigutada nad vaheldumisi. Järgmisel etapil paigaldatakse ülemine horisontaalrida ja dekoratiivelemendid ümber akende ja uste avade. Edasi kaetakse ülejäänud osa pinnast.
Segu või liimmaterjal kantakse pahtlilabidaga töödeldavale pinnale või krohvialusele võrgule ja tasandatakse segukammiga. Segu on soovitav kanda pinnale sellises ulatuses, et seda oleks võimalik 10-15 minuti jooksul katta kividega. Selle ajaga ei kaota segu oma liimimisomaduse. Aeg sõltub aluse tüübist ja temperatuurist, samuti õhuniiskusest. Dekoratiivkivi tuleb paigaldada pinnale ja fikseerida õiges asendis kuni 30 sekundiga. Segu, mis on juba kuivanud ja kaotanud oma liimiva omaduse, tuleb eemaldada ja asendada uue kihiga.
Välisseinte, samuti basseinide, külmutusruumide ja tööstusobjektide viimistlemisel kaetakse liimseguga nii töödeldav pind kui ka kivi tagumine pool. Peale paigaldust surutakse kivi vastu pinda  käega, aga suuremõõtmeliste kivide puhul kasutatakse selleks kummihaamrit.
Viimistlustööde käigus (nurkade, niššide, eendite jne katmisel) on vaja väiksemamõõdulisi elemente. Neid saab lõigata tervetest elementidest spetsiaalse kivilõikuriga.
Vuukide täitmist võib alustada siis, kui kivi või plaat on kindlalt kinnitunud aluspinnale, üldjuhul 24 tunni möödudes. Täiteks kasutatakse spetsiaalseid vajalikku värvi segusid. Vuugi täitmiseks on eriseadmed. Aga võib ka kasutada tugevamat kilekotti, nt piimapakk, millel lõigatakse üks nurk sellise suurusega, et ava täidaks parajalt kivide vahe seguga. Kivi võib puhastada vuugitäitest alles peale selle tahenemist. Ei ole soovitav siluda näpuga vuugitäidet, sest see võib sattuda kivile. Hiljem on kivi raske puhastada.
Jõudu tööle!


counter